1.
Ceballos-Ospino G, Suárez-Colorado YP, Campo-Arias A. Asociación entre matoneo escolar, síntomas depresivos e ideación suicida*. CES Psico [Internet]. 9 de agosto de 2019 [citado 11 de agosto de 2022];12(3):91-104. Disponible en: https://revistas.ces.edu.co/index.php/psicologia/article/view/4806